एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचन तालिका घोषणा: मे २९-३० मा अनलाईन मतदान। २०,१६३ प्रमाणित सदस्य संख्या