एसिड प्रहार पिडित महिलाहरूको चित्कार सुन्नु पर्दैन?