अमेरिकाको साना व्यावसाय (small business) हरूको लागि छुट्याईएको $३४९ बिलियन राहत कसरी प्राप्त गर्ने?

Updated: Apr 14, 2020


-Pashupati Shrestha, CPA, New York

Exclusive: अमेरिकाको ३०.२ मिलियन (३ करोड २० लाख) साना व्यावसाय (small business) हरूको लागि छुट्याईएको कोरोनाभाईरस महामारी राहत $३४९ बिलियन डलर मध्येबाट आफ्नो कम्पनीले कसरी प्राप्त गर्ने कुरा अहिले चाँसो र अन्यौलको विषय भएकोछ। कैयन व्यावसायीहरूले आफ्नो बैंक मार्फत पाउन सकिने राहत रिण अन्य कम्पनीहरूलाई नै बितरण गरिसकिएकोले वेटिंग लिष्टमा परेको उल्लेख गरेकाछन् भने कतिले रिण पाए पनि उक्त रकमले आफ्नो व्यावसायलाई निरन्तरता दिन असम्भव हुने बताएकाछन्। यो लेखमा साना व्यावसाय (small business) हरूले प्राप्त गर्न सकिने रिण प्रकियाबारे सविस्तार चर्चा गरिनेछ।


साना व्यावसाय (small business) हरूको ल