top of page

Not without You !


हे नारी,

मायादेवी बिनाको बुद्ध

देवकी बिनाको कृष्ण

मेरी बिनाको जिजस्

म कल्पना गर्न सक्दिन

Oh Woman,

Buddha without Maya Devi

Krishna without Devaki

Jesus without Merry

I can’t image


मुना बिनाको मदन

जुलियट बिनाको रोमियो

लैला बिनाको मजनु

म परिकल्पना गर्न सक्दिन

Madan without Muna

Romeo without Juliet

Majanu without Laila

I can’t reimagine


मातृभूमि बिनाको म

आमा बिनाको सन्तान

तिमी बिनाको स्वअस्तित्व

म स्वीकार गर्न सक्दिन

Me without motherland

Offspring without mother

My existence without you

I don’t even accept it


Happy International Women’s Day to you all🙏💞🙏


-प्रदीप परियार थापा

0 comments

コメント


bottom of page