सय पर्यटकीय गन्तव्य (नेपाल) यात्रा-१: सत्यवती धार्मिक-साँस्कृतिक क्षेत्र (गुल्मी) भ्रमण गर्ने हैन?


-प्रदीप परियार थापा

Exclusive: नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपालका नयाँ १०० पर्यटकीय गन्तव्यहरू मध्येको गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका अन्तरगतको सत्यवती धार्मिक एवं साँस्कृतिक क्षेत