कोरोना राहत र बेरोजगारी भत्ता अमेरिकामा को कस्ले, कसरी सुविधा पाउन सकिन्छ?

Updated: Apr 14, 2020-Pashupati Shrestha, CPA, New York

Exclusive: अमेरिकामा यतिखेर सबैको सरोकार रहेको कोरोना महारोग राहत बिलको $२.२ ट्रिलियन राहत कोषबाट कति र कसरी सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ साथै बेरोजगार भत्ता कस्ले, कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँ संक्षेपमा चर्चा गरिनेछ।यो सल्लाह सामान्य जानकारीको रुपमा लिनु होला । यहाँ प्रस्तुत जानकारी कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छन्।यो लेखमा एकल व्यक्ति (single) ले पाउने $१,२००; बिबाहित दम्पत्ति (married couple) ले पाउने $२,४०० र हरेक सन्तान (dependent) ले पाउने $५०० कसरी प्राप्त गर्ने ? भन्ने विषय र हरेक हप्ता पाउन सकिने बेरोजगार भत्ता (weekly unemployment benefit) सुविधा दावी कसरी पाउन सकिन्छ ?