ट्वीटर (Twitter) द्वारा ट्रम्पको एकाउण्ट संधैको लागि बन्देज